forkredit.com | http://www.sadowod.com | vivaspb.com | finntalk.com
Satisfactia de viata a tinerilor
Principala
1. Apreciați vă rog pe o scală de la 1 la 10 cât de satisfăcut sunteți în general de viața Dvs. la momentul dat? (1 total nesatisfăcut, 10 total satisfăcut) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Rugăm să indicați cât de des în ultimele 4 săptămâni a-ți încercat următoarele emoții (bifați pentru fiecare linie)… *
Foarte rar Rar Uneori Des Foarte des
Pozitive
Negative
Plăcere
Disconfort
Fericire
Tristețe
Veselie
Frică
Supărare/mânie
Mulțumire
3. Vă rog să indicați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații (bifați pentru fiecare linie)… *
Dezacord total Parțial dezacord Nici de acord nici dezacord Parțial de acord Acord total
- Am scopuri bine definite și merg spre realizarea lor
- Am relații sociale bazate pe suport și înțelegere
- Activitățile mele zilnice sunt interesante și mă angajez pe deplin în acestea
- Eu sunt competent(ă) și capabil(ă) în activitățile importante pentru mine
- Eu contribui activ la binele și fericirea altora
- Viața mea e plină de sens
- Eu sunt optimist în privința viitorului meu
- Oamenii mă respectă